สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
++หน้าแรก ++
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
     ประวัติสหกรณ์ 
     ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการดำเนินงาน
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
     บริการเกี่ยวกับเงินกู้
เงินกู้สามัญ
เงินกู้ฉุกเฉิน
     ดาวโหลดแบบฟอร์ม
    ติดต่อสหกรณ์
     คู่มือสมาชิก
การคิดคำนวณเงินกู้
  คำนวณเงินกู้สามัญ
  คำนวณเงินกู้ฉุกเฉิน
  ตารางเปรียบเทียบหุ้น
   
 


ยินดีต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด

 

 
+++แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์++++

  ประกาศแจ้งสมาชิกทุกท่าน
  เปิดรับเงินฝากพิเศษ “เพื่อบุคคลในครอบครัว”
  เรื่อง เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  ประกาศรับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2556
  ประกาศ รับสมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2556

 
 
 

ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้
สมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ
   
กิจกรรมต่าง ๆ  ภายในสหกรณ์
 
 
 
 
ข่าวล่าสุด
ข่าวเศรษฐกิจ

จำนวนผู้เข้าชม
535123

 
 
นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์ 2.25
เงินฝากพิเศษ 3.75
เงินฝากประจำ 6 เดือน 3.50
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50% ต่อปี
เงินกู้สามัญ 6.50 % ต่อปี
เงินกู้พิเศษ เพื่อการศึกษา 5.50
เงินกู้พิเศษ พัฒนาคุณภาพชีวิต 6.00
เงินกู้เพื่อการเคหะ  5.50 % ต่อปี
   

ตารางวันที่รับพิจารณา
อนุมัติสัญญาเงินกู้สามัญ
ประจำปี 2557

หลักฐานประกอบ
สัญญาเงิน
กู้ฉุกเฉิน/กู้สามัญ

อัตราแลกเปลี่ยน

 

Untitled Document
Copyright @ 2008 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
9/67 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
Tel. 0-5551-4143 , 0-5551-2370 fax.0-5551-2370