ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ


# หัวข้อ
1 เอกสารประชุมชี้แจงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test สถาบันมะเร็ง 12กพ.2563 26 ก.พ. 2563 11:48:43
2 ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้องยาเสพติด สุขภาพจิต2 20 พ.ย. 2562 11:02:04
3 ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้องยาเสพติด สุขภาพจิต1 20 พ.ย. 2562 10:49:25
4 ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้อง EMS and RTI 19 พ.ย. 2562 14:33:53
5 ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้อง NCD 19 พ.ย. 2562 14:26:09
6 ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้องรวม 19 พ.ย. 2562 14:25:21
7 เอกสารประชุมไตเขต วันที่ 6 กันยายน 2561 5 ก.ย. 2561 09:44:35
8 เอกสารประกอบอบรมHBPSMBG 1 ส.ค. 2561 14:48:09
9 เอกสารประกอบการประชุมรับนโยบาย SP NCD 9 มค..61 26 ม.ค. 2561 11:06:20
10 เอกสารประชุม COPD 28 ธค. 60 3 ม.ค. 2561 10:18:37
11 เอกสารประชุม COPD 27 ธค. 60 3 ม.ค. 2561 10:16:57
12 PTTการประเมินแบบอย่างที่ดี(Best Practice) CVD / CKD ปี 2561 20 ธ.ค. 2560 11:47:54
13 เกณฑ์การประเมินคลินิคชะลอไตเสื่อม 20 ธ.ค. 2560 11:36:26
14 คู่มือการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) 25 ส.ค. 2560 10:54:08
15 Slide ประชุมกรรมการ SP มะเร็ง(250760) 4 ส.ค. 2560 11:09:11
16 คู่มือ Thai ACS Registry 4 พ.ค. 2560 16:34:57
17 Slide อบรม SM2 19-21 เม.ย.60 1 พ.ค. 2560 12:29:47
18 ไฟล์อบรม 16 ก.พ. 2560 11:51:29
19 แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) 1 ก.พ. 2560 17:03:43
20 Download โปรแกรม Thai CV Risk score 30 ม.ค. 2560 15:52:13