หัวข้อ: ประกาศสำนักงานสาธารณสุขตาก เรื่องแนวทางปฎิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดของเจ้าน้าที่และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขตาก เรื่องแนวทางปฎิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดของเจ้าน้าที่และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไฟล์แนบวันที่: 29 มี.ค. 2561 14:53:26