หัวข้อ: แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์


รายละเอียด:

แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์แนบวันที่: 9 ม.ค. 2562 11:48:29