ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1561 17 ก.พ. 2559 16:59:09 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัณโรคในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สำน

(12 กุมภาพันธ์ 2559) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัณโรคในระดับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป ในจังหวัดตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีนายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานวัณโรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โดย : admin admintak 17 ก.พ. 2559 16:59:09

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการว...

รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

สสจ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศั...

สสจ.ตาก ประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/255...

สสจ.ตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อป...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

ข่าวล่าสุด


รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจาก...

นพ.สสจ.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญแทนการมอบของที...

ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานีอน...

อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว....