ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1384 23 ธ.ค. 2558 10:30:14 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/2559 ตามโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Bo

      (23 ธันวาคม 2558) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/2559 ตามโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) โดยมีนายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โดย : วิษณุ บัวลอย 23 ธ.ค. 2558 10:30:14

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการว...

รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

สสจ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศั...

สสจ.ตาก ประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/255...

สสจ.ตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อป...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

ข่าวล่าสุด


รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจาก...

นพ.สสจ.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญแทนการมอบของที...

ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานีอน...

อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว....