ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1242 4 เม.ย. 2559 15:52:02 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินมาตรฐานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก จังหวัดตาก

      (4 เมษายน 2559) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินมาตรฐานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ในโครงการมีการทำแบบประเมินทักษะ การใช้คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ภายใต้โครงการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษาจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

โดย : วิษณุ บัวลอย 4 เม.ย. 2559 15:52:02

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการว...

รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

สสจ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศั...

สสจ.ตาก ประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/255...

สสจ.ตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อป...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

ข่าวล่าสุด


รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจาก...

นพ.สสจ.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญแทนการมอบของที...

ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานีอน...

อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว....