ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 159 28 มิ.ย. 2566 10:46:41 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (TM) ครั้งที่ 6/

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (TM) ครั้งที่ 6/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานสาธารณสุขสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละกลุ่มงาน เป็นต้น

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 28 มิ.ย. 2566 10:46:41

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง...

สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" แล...