ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1948 2 พ.ค. 2559 09:52:55 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2559

           (วันที่ 2 พฤษภาคม 2559) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2559 มีนายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อติดตามความหน้าในงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดาก

โดย : วิษณุ บัวลอย 2 พ.ค. 2559 09:52:55

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการว...

รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

สสจ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศั...

สสจ.ตาก ประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/255...

สสจ.ตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อป...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

ข่าวล่าสุด


รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจาก...

นพ.สสจ.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญแทนการมอบของที...

ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานีอน...

อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว....