ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 105 10 ก.ค. 2566 16:58:12 Share
:: เรื่อง จ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ้าน วัด โรงเรียนและสถานที่ราชการ ปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก, หัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, อสม., ประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โอกาสนี้ รองผู้ว่าฯ จ.ตาก ได้นำคณะฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดยุงตัวแก่ รอบบริเวณ สสจ.ตาก, มทร.ล้านนา ตาก, โรงเรียนหนองกระโห้, วัดหนองกระโห้ และในหลังคาเรือนประชาชนหมู่บ้านหนองกระโห้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในลักษณะอาสาสมัครที่เสียสละร่วมทำประโยชน์และล้วนมีจิตใจตั้งมั่น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 10 ก.ค. 2566 16:58:12

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง...

สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" แล...