ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 857 31 ส.ค. 2561 23:12:19 Share
:: เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ทีลอซู  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน ครั้งที่ 1/2561 ตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 227/2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และโรงพยาบาลแม่สอด ประกันสังคมจังหวัดตาก  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก  อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ ผู้จัดการโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์  ผู้จัดการบริษัท ท็อปฟอร์ม บราเซีย แม่สอด จำกัด  และผู้จัดการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ นางสาวปนัดดา  ซาวคำเขต  และนายพิชิตชัย  รุ่งแสง

โดย : วิษณุ บัวลอย 31 ส.ค. 2561 23:12:19

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการว...

รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

สสจ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศั...

สสจ.ตาก ประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/255...

สสจ.ตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อป...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

ข่าวล่าสุด


รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจาก...

นพ.สสจ.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญแทนการมอบของที...

ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานีอน...

อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว....