ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1201 31 ส.ค. 2561 23:13:39 Share
:: เรื่อง การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไม้งาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แพทย์ใหญ่ นายแพทย์จรัญ  จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ ดร.สมศรี  คำภีระ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่ และสุรา และนายสัญชัย  ตุลาบดี เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบ

โดย : วิษณุ บัวลอย 31 ส.ค. 2561 23:13:39

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการว...

รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

สสจ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศั...

สสจ.ตาก ประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/255...

สสจ.ตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อป...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

ข่าวล่าสุด


รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจาก...

นพ.สสจ.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญแทนการมอบของที...

ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานีอน...

อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว....