ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 12 17 พ.ย. 2566 11:06:01 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมการใช้งานโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Takis ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสถิตย์ บุญเป็ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ จันทร์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมการใช้งานโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายตามประเด็นมุ่งเน้นของรัฐบาล Quick Win 100 วันแรก ในประเด็นที่ 12 เศรษฐกิจสุขภาพ และประเด็นที่ 13 นักท่องเที่ยวปลอดภัย จึงได้ร่วมขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกจังหวัด มีที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว และผู้ให้บริการได้มาตรฐาน GREEN Health Hotel และ Food Sanitation โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 1 จังหวัด 1 โรงแรม 1 เมนูชูสุขภาพ ทั้งนี้ เป็นการยกระดับความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม การมีภาวะโภชนาการที่ดีของประชาชนผู้มารับบริการอีกด้วย

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 17 พ.ย. 2566 11:06:01

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแ...

นพ.สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบ...

นพ.สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" บ้...