ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 25 20 พ.ย. 2566 17:14:21 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะและบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1) พร้อมด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข,กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ, กลุ่มงานประกันสุขภาพ และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะและบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ปีงบประมาณ 2567 โดยมี รพ., สสอ. และ รพ.สต.ในจังหวัดตาก ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Webex เพื่อยกระดับบริการสุขภาพของประชาชนสามารถเข้ารับบริการรักษาได้ทุกหน่วยบริการด้วยระบบดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 20 พ.ย. 2566 17:14:21

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแ...

นพ.สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบ...

นพ.สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" บ้...