แพทย์แผนไทย


# หัวข้อ
1 คู่มือบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร พ.ศ.2566 3 ม.ค. 2567 16:27:53
2 61-11-29 เกณฑ์รับเข้ารักษาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนไทยสำหรับรพ.ในสังกัดสนง.กระทรวงสาธารณสุข 29 พ.ย. 2561 16:23:13
3 60-11-07 คู่มือสำหรับผู้บริหารงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 7 พ.ย. 2560 12:06:25
4 60-11-07 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ใน รพศ.,รพท.และรพช 7 พ.ย. 2560 12:07:05
5 60-11-07 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานใน รพ.สต 7 พ.ย. 2560 12:07:47
6 60-04-27 การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ 27 เม.ย. 2560 11:21:41
7 59-12-22 ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำราสรรพคุณยา 22 ธ.ค. 2559 14:48:10
8 59-12-22 ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 22 ธ.ค. 2559 14:47:56
9 59-12-22 ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 22 ธ.ค. 2559 14:47:35
10 60-11-15 Teleconference ปีงบประมาณ 2560 15 พ.ย. 2559 11:11:18
11 59-11-02 แผนแม่บทแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ 2 พ.ย. 2559 10:41:39
12 59-11-01 แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย (3ส. 3อ. 1น.) ของ 5 ศาสนา 1 พ.ย. 2559 16:30:53
13 59-11-01 แนวทางการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. เพื่อสร้างสุขภาพองค์รวม 1 พ.ย. 2559 16:29:04
14 59-08-19 การใช้ยาแผนไทย ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์ 27 ต.ค. 2559 15:56:04
15 59-10-27 นำเสนอ cpg.ข้อเข่าเสื่อม 27 ต.ค. 2559 15:27:49
16 59-10-27 คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฯ ด้วยการแพทย์แผนไทย 27 ต.ค. 2559 11:31:33
17 นำเสนอ cpg.ไมเกรน 15 ก.ย. 2559 16:24:49
18 นำเสนอ cpg.อัมพฤกษ์ อัมพาต 15 ก.ย. 2559 16:24:27
19 นำเสนอ cpg.ภูมิแพ้ 15 ก.ย. 2559 16:23:46
20 cpg.4 โรค (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย) 15 ก.ย. 2559 16:21:45