# หัวข้อ
1 แนวทางปฏิบ้ติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 28 มิ.ย. 2565 15:49:29
2 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14 มิ.ย. 2565 11:39:15
3 แนวทางปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14 มิ.ย. 2565 11:30:17
4 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 14 มิ.ย. 2565 11:14:33
5 เอกสารดำเนินการภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง/ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14 มิ.ย. 2565 15:29:37