หัวข้อ: MOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตค.66 - 31 มี.ค. 67)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:05:12