หัวข้อ: MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:15:37