หัวข้อ: MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 14 ก.ค. 2566 11:00:41