หัวข้อ: Download โปรแกรม Thai CV Risk score


รายละเอียด:

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับสถานบริการ 
ตามเกณฑ์การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย 
โดยใช้ข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม

ลิงค์ Download กดที่นี่ http://203.157.229.18/thaicvriskdata/ไฟล์แนบวันที่: 30 ม.ค. 2560 15:52:13