หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินโครงการมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE TAK เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม เด็กและเยาวชนจังหวัดตากฯ


รายละเอียด:

ขออนุญาตเผยแพร่การดำเนินโครงการมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE TAK เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม เด็กและเยาวชนจังหวัดตาก เก่ง ดี มีสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563ไฟล์แนบวันที่: 14 พ.ค. 2563 14:16:16