กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทย
#
1
29 พ.ย. 2561 16:23:13
61-11-29 เกณฑ์รับเข้ารักษาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนไทยสำหรับรพ.ในสังกัดสนง.กระทรวงสาธารณสุข
2
7 พ.ย. 2560 12:07:47
60-11-07 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานใน รพ.สต
3
7 พ.ย. 2560 12:07:05
60-11-07 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ใน รพศ.,รพท.และรพช
4
7 พ.ย. 2560 12:06:25
60-11-07 คู่มือสำหรับผู้บริหารงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
5
27 เม.ย. 2560 11:21:41
60-04-27 การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
6
22 ธ.ค. 2559 14:48:10
59-12-22 ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำราสรรพคุณยา
7
22 ธ.ค. 2559 14:47:56
59-12-22 ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
8
22 ธ.ค. 2559 14:47:35
59-12-22 ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2
9
15 พ.ย. 2559 11:11:18
60-11-15 Teleconference ปีงบประมาณ 2560
10
2 พ.ย. 2559 10:41:39
59-11-02 แผนแม่บทแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์
11
1 พ.ย. 2559 16:30:53
59-11-01 แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย (3ส. 3อ. 1น.) ของ 5 ศาสนา
12
1 พ.ย. 2559 16:29:04
59-11-01 แนวทางการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. เพื่อสร้างสุขภาพองค์รวม
13
27 ต.ค. 2559 15:56:04
59-08-19 การใช้ยาแผนไทย ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์
14
27 ต.ค. 2559 15:27:49
59-10-27 นำเสนอ cpg.ข้อเข่าเสื่อม
15
27 ต.ค. 2559 11:31:33
59-10-27 คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฯ ด้วยการแพทย์แผนไทย
16
15 ก.ย. 2559 16:24:49
นำเสนอ cpg.ไมเกรน
17
15 ก.ย. 2559 16:24:27
นำเสนอ cpg.อัมพฤกษ์ อัมพาต
18
15 ก.ย. 2559 16:23:46
นำเสนอ cpg.ภูมิแพ้
19
15 ก.ย. 2559 16:21:45
cpg.4 โรค (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย)