หัวข้อ: EB1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปี งปม.พ.ศ. 2563


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบไฟล์แนบวันที่: 5 ก.พ. 2564 11:38:39