หัวข้อ: EB7 เผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงปม. 2564


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ไฟล์แนบวันที่: 14 มี.ค. 2564 12:28:12