หัวข้อ: MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M14 วางเว็บ.pdf
วันที่: 11 พ.ย. 2564 15:18:04