หัวข้อ: MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและมีขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M15 วางเว็บ.PDF
วันที่: 11 พ.ย. 2564 15:18:36