หัวข้อ: MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M23 วางเว็บ.pdf
วันที่: 11 พ.ย. 2564 15:21:39