หัวข้อ: MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M21 web.pdf
วันที่: 26 ธ.ค. 2565 14:17:15