หัวข้อ: MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M10 on web.PDF
วันที่: 8 มี.ค. 2566 10:58:38