หัวข้อ: MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M16 Q2 web.PDF
วันที่: 8 มี.ค. 2566 11:03:19