หัวข้อ: MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 8 มี.ค. 2566 11:09:23