หัวข้อ: MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M19 on web.pdf
วันที่: 8 มี.ค. 2566 11:08:58