หัวข้อ: ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   ประกาศแนวปฏิบัติจัดซื้อยาฯ สสจตาก.pdf
วันที่: 22 มี.ค. 2566 14:25:29