หัวข้อ: MOIT 14 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M14 Q4 Web.PDF
วันที่: 22 ก.ค. 2565 13:43:21