หัวข้อ: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M5web.PDF
วันที่: 2 พ.ย. 2565 11:06:42