หัวข้อ: MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M15 on web.pdf
วันที่: 14 พ.ย. 2565 15:38:22