หัวข้อ: MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M7 on web.pdf
วันที่: 30 ต.ค. 2566 13:59:11