หัวข้อ: MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2567


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M15 on web.pdf
วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:13:48