หัวข้อ: MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างเป็นระบบ (ไตรมาสที่ 2)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M17 Q2 web.pdf
วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:22:01