หัวข้อ: MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ปีงบประมาณ 2567


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M18 Q2 web.pdf
วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:23:19