หัวข้อ: MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M19 on web.pdf
วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:24:49