หัวข้อ: MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงปม. 2567


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M20 Q2 web.pdf
วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:29:08