หัวข้อ: MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปีงบประมาณ 2567


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M21 on web.pdf
วันที่: 30 ต.ค. 2566 14:34:01