หัวข้อ: MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M5 Q2 web.PDF
วันที่: 14 มี.ค. 2567 09:36:27