หัวข้อ: MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2567 (รอบ 12 เดือน)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 14 มี.ค. 2567 09:42:38