หัวข้อ: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M5 on web.PDF
วันที่: 14 ก.ค. 2566 10:58:29