หัวข้อ: MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M16 on web.PDF
วันที่: 14 ก.ค. 2566 11:11:04