หัวข้อ: MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ   M19 on web.pdf
วันที่: 14 ก.ค. 2566 11:16:17