หัวข้อ: MOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตค.66 - 31 ส.ค. 67)


รายละเอียด:

รายละเอียดตามไฟล์แนบ วันที่: 14 มี.ค. 2567 09:56:20