หัวข้อ: EB13 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 กย. 2560


รายละเอียด:

ขอให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราขการ ไฟล์แนบวันที่: 1 มี.ค. 2564 14:19:51