หัวข้อ: ขอความร่วมมือสำรวจทันตบุคลากรในคลินิกเอกชนที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19


รายละเอียด:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ขอความร่วมมือสำรวจทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และบุคลากรในคลินิกทันตกรรมเอกชน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น หรือกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และมีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานทำความสะอาด หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในคลินิกเอกชนและมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วย

2. ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac/ Sinopharm ครบ 2 เข็มอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และยังไม่ได้รับการฉีดเข็มที่ 3

หรือ ฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็มอย่างน้อย 6 เดือน และยังไม่ได้รับการฉีดเข็มที่ 3

หรือ เคยติดเชื้อแล้วและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ฉีดไม่ครบ 2 เข็ม หรือติดเชื้อภายใน 14 วันหลังฉีดครบ 2 เข็ม

หรือ อายุ 12 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อน

โดยสามารถกรอกข้อมูลความประสงค์รับวัคซีนได้ที่ Google Forms: https://bit.ly/3moHpPu ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยการสำรวจนี้เป็นการสำรวจเบื้องต้นเพื่อเสนอไปยังกระบวนการพิจารณาของคณะทำงานจัดการวัคซีนของจังหวัดต่อไป

รายละเอียดดังไฟล์แนบไฟล์แนบวันที่: 2 พ.ย. 2564 14:25:15